Om Tusensköna

Tusensköna , som från juni 2019 tar emot enskilda personer med eller utan barn, jobbar utifrån länsstyrelsens checklista för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.

Ledningen för  verksamheten har lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och en bakgrund som socionom med grundutbildning i psykoterapi, leg. förskollärare och leg. gymnasielärare för barn- och fritidsprogrammet. Det finns även gedigen kompetens för att ta emot avhoppare från kriminella nätverk.

Boendet är en plats för återhämtning, möjlighet till stödsamtal och praktisk hjälp för både barn och vuxna. Vi vill att boendet i största möjliga mån erbjuder en vardag som fungerar. 

Barnen är inte bara medföljare utan individer för vilka aktiviteter och stöd anpassas.

Eventuella husdjur hjälper vi naturligtvis till med.